2019-05-12 Vingåker

Inbjudan / PM till Sörmlandsserien 12/5 i Vingåker

Välkommen till Vingåker och Sörmlandsseriens andra delarrangemang för barn och ungdomar samt sportklass för vuxna.

 Plats
Båsenberga friluftsområde ca 3 km N Vingåker (Lilla backen). Skyltat från V 52 samt från V 214 med orangea pilar.
Se karta längs ner i PM.

Anmälan
För att kunna planera detta arrangemang vill vi ha en föranmälan helst klubbvis senast 2019-05-10 till arnehavre@hotmail.com

Banorna
Banorna (2st) går i småbruten terräng med måttliga höjdskillnader och består till huvuddelen utav skogsstigar. P/F 0-7 kör en avkortad variant av Ekorren i direkt anslutning till start och målområdet.

Program
Söndag 12/5

  • 10:00 Sekretariatet öppnar, nummerskyltsutdelning och efteranmälan.
  • 11:00 Provkörning av de 2 olika banorna.
  • 11:30 Efteranmälan stängs
  • 12:00 Start P/F 0-7 nybörjare
  • Ca 12:15 Start P/F 8-9 nybörjare (5 min efter sista P/F 0-7 gått i mål)
  • Ca 12:35 Start P/F 10-12 (5 min efter sista P/F 8-9 gått i mål)
  • Ca 13:00 Start P/F 13-14 (5 min efter sista P/F 10-12 gått i mål)
  • Ca 13:35 Start P/F 15-16 (5 min efter sista P/F 13-14 gått i mål)
  • Ca 14:20 Start H/D Sport (5 min efter sista P/F 15-16 gått i mål)

Efteranmälan
Kan ske på plats i sekretariatet (värmestugan) mellan kl 10:00- 11,30 på söndagen. 

Uthämtning av nummerskyltar
Nummerskyltar hämtas i sekretariatet mellan kl 10:00-11:30.
Nummerskyltar skall återlämnas efter målgång för att användas vid nästa delarrangemang av Sörmlandsserien.

Banindelningar

Nybörjare
Nyb P/F 0-7 ca 600 m, 0-7 år
Nyb P/F 8-9, ca 2 km, 8-9 år 

Ungdomar
P/F10-12, ca 3 km, 10-12 år 
P/F13-14, ca 6 km, 13-14 år
P/F15-16, ca 9 km, 15-16 år 

Övriga
H/D Sport, ca 12 km, 17 år-

Provkörning av banorna
Provkörning av banorna kommer att starta kl 11,00

För och efteråkare

För och efteråkare kommer att finnas för Nybörjare P/F 6-9 år samt för respektive bana vid provcyklingen.

Banorna

Kommer att vara kortare varvbanor i småkuperad terräng .

Nybörjare P/F 0-7 3 st varv på lätt bana ca 200m/varv (avkortad Ekorren)
Nybörjare P/F 8-9 2st varv på lätt bana ca 1 km/varv. Bana 1 (Ekorren)
P/F 10-12 3st varv på lätt bana ca 1 km/varv. Bana 1 (Ekorren)
P/F 13-14  2st varv på medelsvår bana ca 3 km/varv. Bana 2 (Hjorten)
P/F 15-16  3st varv på medelsvår bana ca 3 km/varv. Bana 2 (Hjorten)
H/D Sport  4st varv på medelsvår bana ca 3 km/varv. Bana 2 (Hjorten)

Sjukvård
Sjukvårdshjälp finns vid start, varvning och mål. 

Regler
Cykelhjälm är obligatorisk samt självklart en fungerande cykel.
All form av nedskräpning är absolut förbjuden, avsiktlig nedskräpning medför diskvalificering! 
Allt som bärs ut ska med in!

Servering
Enklare servering med bl.a. kaffe, läsk, korv och hamburgare kommer att finnas i värmestugan i direkt anslutning till start och målplatsen. Betalning kan ske kontant och med Swich, vi kan ej hantera kortbetalning.

Parkering
Finns i direkt anslutning till start och målområdet.

Upplysningar

Stefan Jacobsson, tfn 070-658 48 34 
Anders Reinholdsson, tfn 072-237 06 00 
Christer Åstrand, tfn 070-230 34 80