2019-09-29 Stjärnhov

Välkomna till Sörmlandsserien MTB,
avslutning i Stjärnhov den 29/9-2019

Plats: Kvarnbackaskolan i Stjärnhov. Följ skyltning från RV57.

Klassindelning:

 • Nybörjare 0-6 år, 2 varv på egen bana, totalt cirka 1000 meter.
 • Nybörjare 7-99 år, 2 varv på egen bana, totalt cirka 3 km.
 • Pojkar/flickor 7-9 år, 1 varv på samma bana som Nybörjare 7- cirka 3 km. 
 • Pojkar/flickor 10-12, 1 varv på långa banan, och ett extra varv på ”arenan” cirka 4 km. 
 • Pojkar/flickor 13-14, 2 varv på långa banan, ca 6 km.
 • Pojkar/flickor 15-16, 3 varv på långa banan, ca 10 km.
 • H/D – sport 4 varv på långa banan, ca 13 km.

Obs! Banorna är ännu inte helt satta, banans längd och antal varv kan komma att förändras. Beroende på antal startande så kan också vissa klasser slås ihop. Info om detta kommer att anslås vid plats för anmälan tävlingsdagen.

Anmälan:

Vi ser oerhört gärna att ni föranmäler, på så vis kan vi förbereda tidtagningssystemet och mycket tid kommer sparas för oss arrangörer!

Föranmälan görs via: jesper1972@live.se

Tidplan, ca tider:

09:00 Efteranmälan och nummerlappsutdelning öppnar, fri träning startar.

10:15 Efteranmälan stängs

10:30  Nybörjarklasserna startar

11:00 Tävlingsklasserna startar. Observera, flytande start tillämpas, d.v.s. när en klass är avslutad så startar nästa.

Provkörning av banan:

Är tillåtet till klockan 10.25

Tävlingsregler:

 • Cykel av valfritt slag får användas, men bra bromsar är ett måste. 
 • Oskadad cykelhjälm är ett krav, tänk också på att en hjälm anses förbrukad efter tre år!
 • Teknisk service; det är en träningstävling som vi kör, så service är fritt.
 • Vi kommer slå ihop klasser, och det innebär kanske att det blir varvningar under racen. Då gäller det att tänka på att alla kör sitt race, den som ligger först väljer spår. 
 • Otrevliga kommentarer innebär omedelbar uteslutning. 
 • All tävlan sker på egen risk.

Nedskräpning är självklart förbjudet, har du behov av att tömma fickorna så sker det i langningszonen.

Tävlingen är avgiftsfri!

Nummerlappar:

Delas ut vid anmälan vid start, återlämnas efter målgång.

Prisutdelning:

Detta är seriens sista tävling för 2019, prisutdelning sker 30 minuter efter sista målgång.

Övrigt:

Omklädningsrum och dusch finns att tillgå på Kvarnbackaskolan från klockan 09.30.
Kiosk med grillad mat och fika till gynnsamma priser kommer att finnas på tävlingsplatsen.

Parkering:

Finns i anslutning till Kvarnbackaskolan.

Banbeskrivningar:
Banan för nybörjare 0-6 år är tekniskt enkel och har i princip inga höjdskillnader alls. Det är tillåtet för föräldrar att springa med och hjälpa till med framfarten, dock inte putta på.

Banan för nybörjare 7+ och Pojkar/flickor 7-9 är inte speciellt teknisk och har en del klättring.

Tävlingsbanan för 10+ år delas mellan alla klasser och är bitvis teknisk och har en del tunga klättringar. De svårast tekniska partierna har A- och B-spår.

Upplysningar:

Jesper Åkeson 070-1615328

Peter Svensson  070-8496369

Välkomna önskar Stjärnhovs IK!